top of page

RESTAURATIE,

&

INSTANDHOUDING

DIENSTEN

Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek

Bijna alle projecten waaraan Stadsherstel Limburg werkt, betreft het restaureren en herbestemmen van rijksmonumentale gebouwen.

 

In de voorbereiding daaraan is het onontbeerlijk om de monumentale waarden van het gebouw in beeld te brengen. Hoe heeft het gebouw zich ontwikkeld? Waarvoor is het in het verleden gebruikt? Al die gegevens worden via bouw- en cultuur-historisch onderzoek in kaart gebracht en hieruit wordt bepaald hoe waardevol elk deel van het gebouw is. Kennis van bouwstijlen, ambachtelijke bouwtechnieken, oorspronkelijke bouwmaterialen en bouwstijlen is daarbij onontbeerlijk.

 

Het uitgangspunt in de planvorming is niet alleen het behoud van deze monumentale waarden, maar ook het versterken ervan. De beleving van die monumentale waarden voegt de uiteindelijke kwaliteit toe aan het monument.

 

Het inmeten en in kaart brengen van het monument geschied grotendeels drie dimensionaal en wordt gebruik gemaakt van de meest recente Autodesk Revit software.

Architectonisch ontwerp en analyse

Een goed restauratieplan of herbestemmingsplan is de synergie tussen een optimaal hedendaagse gebruik en de versterking van de monumentale waarden uit het verleden. Veranderende eisen vanuit het gebruik stellen de mogelijk- heden en beperkingen van de bestaande situatie op de proef. In het ontwerpproces worden deze geanalyseerd en weer op creatieve manier met elkaar in relatie gebracht. Vanaf de grove contouren van de eerste ideeën werkt Stadsherstel Limburg de plannen uit tot in het laatste detail.

 

Vanuit het Rijk en de provincies zijn er diverse subsidieregelingen voor de restauratie en instandhouding van rijksmonumenten. Stadsherstel kan u adviseren in de mogelijkheden en de aanvragen voor u opstellen.

 

 

Uitvoering en begeleiding

Een goed plan is niet altijd de garantie dat het werk kwalitatief goed en vakkundig wordt uitgevoerd. De belangen van de aannemer zijn niet helemaal hetzelfde als die van de opdrachtgever. Als u gebruik maakt van BRIM subsidiering, dan schrijft het Rijk u voor dat u de ERM uitvoeringsrichtlijnen hiervoor toepast.

 

De planning, de arbeidsvoortgang en de kwaliteit van het werk dienen tijdens de uitvoering bewaakt te worden. De communicatie tussen alle betrokken partijen moet vlot, gericht en duidelijk verlopen. Van alle afspraken, bevindingen en gebeurtenissen dient in duidelijke verslagen vastgelegd te worden. Zo zijn er geen misverstanden achteraf.

 

Stadsherstel Limburg biedt u de zekerheid dat uw project deskundig wordt begeleid.

SERVICES

HET BUREAU

Ik heb mijn architectenbureau, Stadsherstel Limburg, opgericht in 1999 en in de afgelopen 17 jaar aan een breed spectrum van rijksmonumenten gewerkt Het opdrachtenpakket tot nu toe is zeer uiteenlopend; van religieus tot industrieel en agrarisch. Ook waterbouwkundige werken als stuwen en sluizen behoren tot de opdrachten die ik onder handen heb gehad. De kwaliteit van het werk, de vakinhoudelijke kennis en de professionele aanpak spelen bij mij de belangrijkste rol om van een project een succes te maken.

In Limburg en daarbuiten hebben onze voorouders ons een bijzonder erfgoed nagelaten. Ik wil mijn bijdrage doen om dat te behouden en door te geven aan volgende generaties waarbij die toekomst ervan wordt garandeerd.

 

Ir. Karl Pesch-Konopka

restauratie-architect

ABOUT

PROJECTEN

Uilentoren Eugéne Dubois

Uilentoren Eugéne Dubois

Uilentoren Eugéne Dubois, Landgoed de Bedelaar te Heythuizen-Haelen

Uilentoren Eugéne Dubois, Landgoed de Bedelaar te Heythuizen-Haelen

Luifel Sint Odiliënberg (foto Wiel Jacob

Luifel Sint Odiliënberg (foto Wiel Jacob

Luifel Sint Odiliënberg (foto Wiel Jacob

Luifel Sint Odiliënberg (foto Wiel Jacob

Passerelle Priorij Thabor

Passerelle Priorij Thabor

Brug tussen de Basiliek en het Klooster

Passerelle Priorij Thabor

Passerelle Priorij Thabor

De brug tussen de Kloosterschool en de Basiliek

Mariënhof, Bredaseweg 387 te Tilburg

Mariënhof, Bredaseweg 387 te Tilburg

Markt-maas2003

Markt-maas2003

Lage Fronten Maastricht

Lage Fronten Maastricht

Bastion A met de doorlaat van het interne sluisje. Project in samenwerking met De Steunbeer in Zierikzee.

de Lage Fronten te Maastricht

de Lage Fronten te Maastricht

De beer diende ooit voor het stuwen van Jekerwater in de droge gracht tot aan de Lage Fronten. In de 19de eeuw werd hij doorgebroken om het gebied als haven te kunnen gebruiken voor schepen vanaf de Maas. Een passage in cortenstaal leidt je nu over het water, verder het gebied in. Project in samenwerking met De Steunbeer in Zierikzee.

Binnenplaats Nieuw Ehrenstein

Binnenplaats Nieuw Ehrenstein

De binnenplaats met de voormalige eerste pachterswoning en het herenhuis.

Nieuw Ehrenstein

Nieuw Ehrenstein

De oostvleugel met het bakhuis

Inaborg, Historische Buitenplaats Kasteel Arcen

Inaborg, Historische Buitenplaats Kasteel Arcen

Vanaf de Lingsforterweg in Arcen leidt een bomenlaan je naar de 18de-eeuwse theekoepel van Kasteel Arcen.

Heilig Kruis Klooster te Hoogcruts tussen Noorbeek en Slenaken

Heilig Kruis Klooster te Hoogcruts tussen Noorbeek en Slenaken

De gevel van het Kanunnikenhuis aan de kloostertuin

Heilige Kruisvinding Kapel te Hoogcruts tussen Noorbeek en Slenaken

Heilige Kruisvinding Kapel te Hoogcruts tussen Noorbeek en Slenaken

Nieuw Ehrenstein

Nieuw Ehrenstein

Het bakhuis tijdens de restauratie.

Nieuw Ehrenstein

Nieuw Ehrenstein

De binnengevel van het bakhuis met de resten van het rookkanaal van de bakoven.

Kasteel Neercanne

Kasteel Neercanne

De keermuren in de noordelijke koolhof van de Historische Buitenplaats

Kasteel Neercanne

Kasteel Neercanne

De reconstructie van de 19de-eeuwse bloemenmand in de barokke vijver.

Klooster Hoogcruts

Klooster Hoogcruts

De Gloriëtte in de kloostertuin. Mogelijk werd het huisje gebruikt als zadenbank en "apotheek" voor het klooster.

Gloriette in de kloostertuin te Hoogcrut

Gloriette in de kloostertuin te Hoogcrut

Rendering van het restauratieplan voor de Gloriëtte in de kloostertuin. Mogelijk werd het huisje gebruikt als zadenbank en "apotheek" voor het klooster.

Volmolen Frankenhof te Holset-Vaals

Volmolen Frankenhof te Holset-Vaals

De noordzijde met geklonken bovenslagrad in Cortenstaal en afvoerkanaal

Kelders van Volmolen Frankenhof te Holse

Kelders van Volmolen Frankenhof te Holse

In de muren van de kelders zijn nog steeds de sporen te zien van de machines die hier stonden om de wollen dekens te vollen.

Gerestaureerde haard in het pand Rijkswe

Gerestaureerde haard in het pand Rijkswe

Rijksweg 46 te Cadier en Keer

Rijksweg 46 te Cadier en Keer

SINDS

1999

PROJECTS
Putstraat 6-8 Lutterade

NIEUWS

Reconstructie studie van Stadsherstel Limburg naar Putstraat 6 te Lutterade, gesloopt in 1964, gebaseerd op 'Het voormalige vakwerkhuis Putstraat 6 te Lutterade' door R.C. Hekker, gepubliceerd in Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond jaargang 64 afl. 2

CONTACT

Inlichtingen

Voor vragen of opmerkingen kunt u onderstaand formulier invullen:

Bericht ontvangen!

Stadsherstel Limburg

Bourgognestraat 13a

6191HX, BEEK, NEDERLAND

 

E: stadsherstellimburg(at)planet.nl

T:  +32 2 50 208 22

M:  +31 6 234 566 37

Karl Pesch-Konopka

Troonsafstandsstraat 11

1000, BRUSSEL, BELGIË

 

E: karl.pesch(at)planet.nl

T:  +32 2 50 208 22

M:  +31 6 234 566 37

CLIENTS
CONTACT
bottom of page